04663515529

Ağır Nakliyat

Proje Taşımacılığı

Transit Taşımalar

Vinç Hizmetleri

Gümrükleme

Eskort &Yol Analizi

Endüstriyel Hizmetler - Proje Taşımacılığı

EBAY, tesislerdeki makine ve ağır ekipmanların, yerlerinden güvenli bir şekilde alınmasını ve yeniden pozisyonlanmasını sağlayacak deneyim ve bilgi ile donanımlı bir mühendislik ekibine sahiptir. Tek parça ya da komple fabrika/tesis taşımalarında, proje departmanımız ile koordineli saha ekibimiz, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak, müşterilerimizin gereksinimlerine anahtar teslimi hizmet vermektedir. 

İşimiz Kısmen Sanat, Kısmen Bilim
EBAY’ın donanımlı mühendis ve analistleri, tüm iş süreçlerini daha etkinleştirecek yeni yöntemleri geliştirmek için, mevcut çözümleri sürekli olarak irdelemekte ve gözden geçirmektedir. Bunun sonucu olarak geliştirilen daha etkin çözümler uygulanarak ve devam edegelen iyileştirmelerle para, zaman ve emek tasarrufu sağlanmaktadır.

Industrial Services - Project Transportation

In EBAY, we have a dedicated team of engineers, with the knowledge and expertise to safely extract and relocate machinery and heavy aquipment in plants. Whether it’s a one-off item or a complete factory/plant re-location, our team will work in accordance to our project departments instructions by taking safety measures, enabling us to provide a complete turnkey sercive for our customers requirements. 
Our Job is Part Art, Part Science
Our skilled team of engineers and analysts constantly challenge existing solutions to uncover wasy to make all work processes more efficient. By implementing efficiencies and making ongoing network improvement we save time, money and effort!

Türkiye Çapında ve Uluslararası Çalışmak 

EBAY olarak hem tüm Türkiye’de hem de sınırlarımızın dışında ağır ve gabari dışı nakliye hizmeti veriyoruz.Türkmenistan, Azerbaycan ve Gürcistan’daki ofislerimiz hem yerel olarak hizmet vermekte hem de bölgesel projelerimizde görev almakta. Rusya, Bulgaristan, Romanya ,Suriye, İran, Irak, Umman, Kazakistan ve Özbekistan’da tamamladığımız projeler, EBAY’ın bölgesel etkinliğinin kanıtıdır. EBAY’ın yetkili operatörleri ve ekibi, Türkiye dışındaki bölgelerde de yasal izinler, escort araç, vinç, yük taşıma, uyulması gereken zorunluluklarla ilgili yetkili kişilerle görüşmeler de dahil komple hizmet sunmaktadır. 

Operating Turkey-wide and Beyond... 

EBAY provides heavy haulage solutions all across Turkey or beyond our borders. Our Turkmenistan, Azerbaijan and Georgia offices provide local services as well as contribute to our regional projects. Fulfilled projects in Russi, Bulgaris, Romania, Syria, Iran, Iraq, Oman, Kazakhstan and Uzbekistan prove EBAY’s regional proficiency. EBAY’s accredited operators and teams provide complete services in other regions including permits, heavy load escorts, craneage, freight shipping and liaise with relavant authorities to ensure regulations are adhered to.

Web Tasarım: Horizon